Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktuella och planerade aktiviteter

Bangolfen började 4 maj därefter varje tisdag kl. 15 och fr o m 1 juni kl. 14. vi tar fikapaus efter ca en timme och allt är slut på två timmar.

Grilleftermiddag på Annevik vid Helgasjön lördagen den 14 augusti kl. 14.00

Förhoppningsvis kan vi börja med bassängträning till hösten. Vi återkommer med tider när vi fått klartecken.

Även boulen återkommer med början i september månad om det är möjligt. Varje tisdag kl.14.

Hela programmet för hösten kommer ut i mitten av augusti.

Välkomna till våra aktiviteter!

Styrelse:

Ordförande och kontaktperson

Kerstin Johannsson

Tel 0470-173 37

Kassör Susanne Elmer

Sekreterare Margareta Dahlberg

Studieorganisatör Kenth Hiller

Ledamot Per Dahl

Ersättare Mona Nilsson

Ersättare Jörgen Hjelmberg

Ersättare Kjell Nilsson