Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Våra uppgifter finns på STROKE-riksförbundet eller kontakta någon av oss andra lokalföreningar