Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Planerade aktiviteter hösten 2021

Luciafirande tillsammans med reumatikerföreningen,
12 december klockan 16.00 på Ljunggården.

Julklapp för cirka 50:- medtages.


Jultallrik på Ryssby Hotell onsdagen 15 december klockan 17.00.
Kostnad 175;-, dryck tillkommer.


Planerade aktiviteter våren 2022

Studiecirkel till våren med boken om Ljungby av Sölve Rydell.
Eventuell avslutning med lunch på Gamla Torg.

Kontakta Lauritz 0708-163859 eller någon annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.

Mejla till Sunnerbo

Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Eva Tvede

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg

Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande