Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

AKTUELLT!

Jultallrik på Best and West i Lagan.
23/11 klockan 18.00.
Anmälan senast den 17/11 till Lauritz på nummer: 0708163859.
-----------------------------------------------------------
Luciafest ihop med Reumatikerföreningen.
11/12 mellan klockan 16.00-19.00 på Ljunggården. Ta med ett paket!
Anmälan senast den 4/12 till Lauritz på nummer: 0708163859.
------------------------------------------------------------

Aktiviteter våren 2022

• Studiecirkel vid 4 tillfälle med början 7 mars och sedan var fjortonde

dag. Vi läser Sölve Rydells bok om Ljungby.


Planerat: 

  • Lunch på Gästgivaregården efter avslutad cirkel.
  • Fikaträff i maj Gustavsfors eller Piggaboda kvarn.
  • Eventuellt bad åter till hösten.
  • Reportage om vår förening i Smålänningen.
  • Bussresa Huskvarna--Jönköping den 18e juni med en kostnad av 300:-

Kontakta  Lauritz 0708-163859 eller någon annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.

SMIL- Kronoberg

Nu finns vi även på facebook SMIL-Kronoberg som vänder sig främst till dig som är yngre och drabbats av stroke.


Kontaktperson i Sunnerbo är Johan Scherling: 

mail: [email protected]

tel: 0702-597808

Mejla till Sunnerbo

Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Lena Rydström

Johan Scherling

Ersättare styrelsen:

Johan Kihlberg

Handikappråd:

Lauritz Thörnros

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg

Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Eva Gustavsson

Festkommite:

Ambullerande