Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktiviteter våren 2020

OBS! Årsmötet på söndag den 15e mars är inställt pga ändrad policy av  lokalinnehavaren, orsak är att bidra med att hindra Corona v​irusets spridning. 

Vi kommer att kalla till nytt årsmöte

Styrelsen. 

Vattengymnastik på lasarettet Ljungby.​

Två sista gångerna (19e och 26e är inställda pga corona viruset. 

Studiecirkel om skånska slott 4 gånger

Avslutas 16e maj med resa till Hovdala slott vid Hässleholm och besök på Flädergården i Vinslöv tillsammans med länet. Anmälan till Lauritz.


Yoga: 

tid o plats ej bestämt. Anmäl intresse.

Kontakta Lauritz 0708-163859 eller någon annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.

Mejla till Sunnerbo

Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Eva Tvede

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg

Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande