Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

Aktuella och planerade aktiviteter våren 2020.

Vattengymnastik på lasarettet Ljungby.

Börjar torsdag 23/1 kl 17-18, 10 gånger, kom gärna och prova. Kostnad 40kr per gång.

Studiecirkel om skånska slott 4 gånger

Avslutas 16e maj med resa till Hovdala slott vid Hässleholm och besök på Flädergården i Vinslöv tillsammans med länet. Anmälan till Lauritz.


Yoga: 

tid o plats ej bestämt. Anmäl intresse.

Kontakta Lauritz 0708-163859 eller någon annan i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.

Mejla till Sunnerbo

Styrelsen

Ordförande: Lauritz Thörnros

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Irene Bijsterveld

Ersättare styrelsen:

Eva Tvede

Eva Petersson

Handikappråd:

Ingagun Gyllström

Eva Tvede

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg

Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Lena Rydström

Festkommite:

Ambullerande