Välkommen till strokeföreningarna i kronoberg

Vi arbetar för att alla som fått Stroke och deras anhöriga/närstående

skall få mer kunskap om stroke och känna gemenskap i en förening.

AKTUELLT!

Årsmöte Sunnerbo Strokeförening
den 12 mars klockan 15.00 i ABFs lokaler.

Anmälan senast den 9 mars via mail, sms eller mobil: 070-291 44 36

_________________________________________________

Planerade aktiviteter våren 2023

Studiecirkel Göta kanal

Ostprovning på lilla skafferiet

Fika på Stenlunden

Besök på BM blommor

Besök på Rydaholms motormuseum

Anmäl erat intresse att delta till mejl: [email protected] alternativ skicka sms eller ring: 070-291 44 36

_________________________________________________Aktiviteter våren 2023


Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad eller har andra förslag.

Kolla också in länsföreningens och andra lokalföreningars aktiviteter.

SMIL- Kronoberg

Nu finns vi även på facebook SMIL-Kronoberg som vänder sig främst till dig som är yngre och drabbats av stroke.


Kontaktperson i Sunnerbo är Johan Scherling: 

mail: [email protected]

tel: 0702-597808

Mejla till Sunnerbo

Styrelsen

Ordförande: V​akant

Vice Ordförande: Anders Bergman

Kassör: Joakim Sålebo

Sekreterare: Eva Petersson

Studiesamordnare: Lauritz Thörnros

Styrelseledamöter:

Inga-Gun Gyllström

Lena Rydström

Johan Scherling

Ersättare styrelsen:

Johan Kihlberg

Handikappråd:

Vakant

Valberedning:

Leif Oskarsson (sammankallande)

Stina Thörnros

Revisorer:

Bengt-Göran Hårenberg

Leif Oskarsson

Revisor ers. Britt-Marie Nilsson

Revisor ers. Eva Gustavsson

Festkommite:

Ambullerande